Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 14 2013

sabi
22:52
3543 1e47
Reposted fromarwen arwen viaromantycznosc romantycznosc
sabi
22:52
5533 c91c
Reposted fromfortytwo fortytwo viastraggler straggler
sabi
22:50
Każdy ma takie dni, że chciałby się rozpłynąć. Uciec gdziekolwiek, byle tu nie być, byle nie czuć nic.
— i.need.you.moblo.pl
Reposted frommefir mefir viayourheartbeat yourheartbeat
sabi
22:50
0817 7cff
Reposted fromsilkdreams silkdreams viaromantycznosc romantycznosc

December 16 2012

sabi
20:15
Gaiman, you're the voice of our generation.
Reposted fromsaenessa saenessa viastraggler straggler

December 08 2012

sabi
15:36
Reposted frombuffy buffy viastraggler straggler
sabi
15:36
6181 d922 500
Reposted fromzapasowemysli zapasowemysli viastraggler straggler
sabi
15:35
sabi
15:35
sabi
15:35
5598 95ae
Reposted fromMrArtdiablo MrArtdiablo viastraggler straggler
sabi
15:34
sabi
15:34
9722 5ace
Reposted fromivka ivka viastraggler straggler
sabi
15:33
6778 65a7 500
sabi
15:32
[Ostatni list do Ciebie]

Nigdy nie chciałam żebyś cierpiał. Wierzyłam w każde słowo, nawet w to które było kłamstwem. Byłeś wszędzie. W głowie, pod poduszką, na ścianie, w piórniku w plecaku… Nie było Cię tylko wtedy i tam gdzie i kiedy Cię potrzebowałam. Nigdy nie byliśmy razem… Teraz myślę sobie, że nie było nawet nadziei. Litowałeś się tylko… Tak, to była litość. Zapewne trochę namieszałeś mi w głowie, a potem stwierdziłeś że żal Ci mnie. Jest wiele rzeczy do których z dzisiejszą wiedzą bym nie dopuściła. Przecież my nawet nie byliśmy przyjaciółmi. Wiem że kiedyś wrócisz… Prawda? Zanim to nastąpi będzie za późno. To będzie koniec jakiegoś okresu czasu. Przeciecz to wszystko znaczyło tyle co NIC, a ja od razu pomyślałam o miłości! Wybacz mi.

— ostatni list
Reposted fromtereseek tereseek viamdjg mdjg
sabi
15:31
Ona zawsze będzie do niego coś czuć i mieć tą cholerną słabość.
Reposted fromkonwalia konwalia viamdjg mdjg
sabi
15:30
... i nagle zapragnęłam kogoś kto mi powie 'nie pozwolę Cie skrzywdzić'.
Reposted fromsilla silla viamdjg mdjg
sabi
15:30
Wszyscy pytają czemu jestem smutna, może po prostu nie mam z kim być szczęśliwa.
Reposted fromlabellavita labellavita viamdjg mdjg

September 19 2012

sabi
21:58
wiesz co jest najgorsze ? gdy oczy, które tak kochasz wpatrzone są w inne. gdy uśmiech, za który oddałabyś życie , skierowany jest do innej. gdy słowa, które uwielbiasz słuchać, mówione są w innym kierunku. gdy ramiona, w które kochasz się wtulać, obejmują inne ciało. gdy dotyk, od którego jesteś uzależniona, czuje inna. gdy osoba, którą kochasz - serce oddała komuś innemu.
— moblo.
Reposted fromwayward wayward viamdjg mdjg
sabi
21:58
Wewnętrzna pustka, dla której nie znam wyjaśnienia. Nic nie czuję, prócz obojętności wobec wszystkiego, co mnie otacza.
— fadetoblack.moblo.pl
Reposted frommefir mefir viamdjg mdjg
sabi
21:58
4521 9e0a
Reposted fromtacisza tacisza viamdjg mdjg
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl